EBBESEN KOMMUNIKATION

Tlf. 6060 8942

KOMMUNIKATION - PR - FREELANCEJOURNALIST

VÆRDISKABENDE KOMMUNIKATION

- Har du behov for at skærpe din virksomhedsprofil i forhold til dine målgrupper?


- Er dine budskaber tydelige for kunder, leverandører, samarbejdspartnere og fagmedier?


- Vil du styrke den interne kommunikation i din virksomhed?


- Mangler din virksomhed de rette kommunikations-kompetencer?


Hvorfor er kommunikation vigtig?


Omverdens søgelys falder oftest på de personer og virksomheder, som gør opmærksom på sig selv. Ligner man sine konkurrenter på markedet, er meget vundet ved at få beskrevet sine egne kvaliteter. Forskellene ligger i detaljerne, og derfor kan vigtigheden af, som virksomhed eller organisation, at kommunikere effektivt med sine omgivelser, ikke overvurderes.


Hvad man siger og gør, og hvordan man formulerer sig på skrift, er afgørende for, hvordan omverdenen og ikke mindst vigtige målgrupper som kunder - både eksisterende og potentielle - samt medarbejdere og pressen opfatter ens profil.


Det tager tid at opbygge et brand og den tilhørende troværdighed og goodwill, men det kan endnu hurtigere nedbrydes af dårlig kommunikation.

Ebbesen Kommunikation kan hjælpe din virksomhed eller organisation hele vejen eller supplere din eksisterende indsats.


I den sidste ende vil det påvirke bundlinjen positivt, når kommunikationen fungerer optimalt. Alle korrekt formidlede budskaber er med til at opbygge dit brand, og når kunderne godtager dit brand, køber de også dine produkter. Har budskaberne værdi for dine kunder, har de værdi for dig. Forøget positiv omtale og kendskabsgrad skaber dermed øget omsætning og indtjening.


Hvorfor anvende Ebbesen Kommunikation?

Som professionel kommunikationsrådgiver og freelancejournalist kan jeg med et strategisk og kommercielt mindset levere kommunikationsløsninger, der tager udgangspunkt i dit behov. Enten som ansvarlig for håndteringen af kommunikationsarbejdet eller som sparringspartner.


SEO og Google Adwords kan bringe din hjemmeside frem i forreste række, men hvad er den investering værd, hvis indholdet på din hjemmeside ikke er tilfredsstillende for kunder og samarbejdspartnere - både nuværende og kommende?

Ebbesen Kommunikation hjælper dig med at formidle den gode historie, der bygger på dine værdier, dine ydelser og dine kompetencer, og som sikrer forøget kendskab til jer og jeres virksomhed.


Jeg udfører pressearbejde indeholdende alt fra færdige pressemeddelelser til pitch af historier, presseopfølgning og den løbende dialog med pressen. Bemærk: Der findes ingen hurtige løsninger. Det tager tid at opbygge et positivt omdømme, men den rette strategi sikrer et optimalt forløb.


Jo, jeg tager betaling for mit arbejde. Ingens tid er gratis, og min er ingen undtagelse. Jeg arbejder enten på timebasis eller med en på forhånd aftalt pris for opgaven. Meget kan klares over telefonen, og jeg tager gerne et indledende uforpligtende møde, hvor vi kan snakke sammen om jeres situation.


Om Ebbesen Kommunikation


Bag Ebbesen Kommunikation står Kim Ebbesen. Jeg er professionel journalist og kommunikatør, og jeg har godt 17 års erfaring med at kommunikere B2B og B2C gennem artikler, pressemeddelelser og hjemmesidetekster.


Jeg begyndte min kommunikationskarriere som journalist og redaktionssekretær i dagbladsbranchen, inden jeg kom til det privatejede mediehus FBG Medier A/S (tidl. FagBladsGruppen A/S). Her var jeg i godt ti år journalist og redaktør for udgivelsen Dagens Byggeri, som henvender sig til den samlede danske bygge- og anlægsbranche.


I sommeren 2017 valgte jeg at søge nye udfordringer og etablerede Ebbesen Kommunikation. Her anvender jeg min erfaring med at kommunikere specialviden ud til relevante målgrupper. Jeg har et stort fagligt kendskab til netop bygge- og anlægsbranchen, og hovedparten af mine nuværende kunder agerer netop hér.


Men behovet for at formidle sine budskaber til de rette målgrupper gælder alle. Ebbesen Kommunikation kan øge din virksomheds og dine produkters synlighed i de rette medier.

Kontakt

Sensommervej 123 A,

8600 Silkeborg

(+45) 6060 8942